Pors Grenland søker hurtig og hardtarbeidende spiss!

Lover spilleren en god sportslig utvikling i årene som kommer.

Pors Grenland ønsker en hurtig og hardtarbeidende spiss, som er god i «boksen». Spilleren kan gjerne være ung, men det er ikke noe krav –

så lenge han er lærervillig og ønsker å tilpasse seg vårt system og spillestil. Pors Grenland er ingen rik klubb, men kan være behjelpelig

med å skaffe riktig spiller jobb og bopel. Klubben kan love spilleren en god sportslig utvikling i årene som kommer.

Passer du beskrivelsen?

Kontakt Tommy Svindal Larsen